O nás

O nás

Združenie organizovaných a rekreačných športových aktivít je občianskym združením má za úlohu  združovať predovšetkým deti a mládež a viesť ich k zdravému životnému štýlu.  Našou činnosťou zvyšujeme  záujem detí ( športovej verejnosti ) o korčuľovanie a prípadne objavovaniu nových talentov ,ktoré by daný šport ani nikdy nevyskúšali v dôsledku finančnej náročnosti.   Podľa všeobecne známych skúseností je dobré, keď deti začnú výučbu pod vedením skúsených trénerov, lebo prípadné nedostatky v príprave sa ťažšie odstraňujú, ako keď dieťa začína hneď pod odborným vedením. Nakoľko sme občianske združenie náš príjem tvoria hlavne dobrovoľné príspevky či už od rodičov , sponzorov prípadne 2 percentá z daní.