Misia,vízia, hodnoty

Našim záujmom je prispievať k tradícii vyhľadávania nových mladých športových talentov, snažíme sa podieľať na ich výučbe, ale dať i možnosť každému dieťatu vyskúšať športy ako hokej či krasokorčuľovanie.

-  dlhodobá spolupráca so ZLL štadiónom v Lamači v oblasti zimných športov ako hokej a curling

-zaujať čím viac mladých a talentovaných ľudí, aby trávili svoj voľný čas aktívne

- spolupráca pri výučbe korčuľovania s materskými škôlkami

-priviesť dospelých ľudí so zaujímavými tréningmi k hokeju pomocou združenia

- organizácia firemných a športových eventov

Väčšina detí ,ktoré sa snažíme k športom ako hokej, krasokorčuľovanie , hokejbal atď. priviesť má problém s finančným zabezpečením športových potrieb nevyhnutným k týmto športom ( výstroje , korčule , hokejky atď ), nakoľko by sme chceli v našej činnosti nie len

pokračovať ale ponúkať ju aj väčšiemu počtu záujemcov snažíme sa nájsť finančné prostriedky pre materiálové zabezpečenie tejto činnosti ,ktorá je ale pre nás veľmi náročná.

Perspektívne uvažujeme i o zámere zriadiť športovú školu (triedu) , ktorá by sa venovala i deťom školopovinným. Tiež  zabezpečujeme usporiadanie rôznych karnevalov na ľade, súťaží s inými mestskými časťami, aby sme podporili záujem o tento šport.

Dúfame, že naša činnosť Vás osloví a pomôže i deťom, ktoré nie sú združované v profesionálnych kluboch vyskúšať ľadové športy resp. ľadové športy ktoré sú inak značne finančne náročné, a dá príležitosť aj tým sociálne slabším sa naučiť korčuľovať a aktívne využívať svoj voľný čas.